Listrik Statis

Dua bola kecil masing-masing bermassa 1kg digantungkan pada dua utas tali yang diletakkan berdampingan. Bola ini kemudian dimuati dengan jumlah muatan yang sama besar dan sama tandanya. Setelah keadaan seimbang kedua muatan masing-masing membentuk sudut 30o dengan sumbu vertikal. Hitung besar muatan masing-masing membentuk bola tersebut! Panjang tali 1 m, g=9,8 m/s2.

Read more...

Dua buah muatan titik q1 = +1,5 ?C, dan q2 = +2,3 ?C berada pada jarak r =13 cm. Tentukanlah letak titik yang medan listriknya nol.

Read more...

Dua buah muatan titik q1 = +12 nC, dan q2 = -12  nC ditempatkan pada jarak 10 cm. Hitung medan listrik yang ditimbulkan oleh kedua muatan ini pada titik a, b, dan  c seperti pada Gambar.

Read more...

Sebuah muatan positif q1=+8nC berada pada titik asal dan muatan kedua positif q2=+12nC berada pada sumbu x = 4m dari titik asal. Carilah medan lisriknya di sumbu x untuk:

(a) P1 yang berjarak x=7m dari titik asal., (b) P2 yang berjarak x=3m dari titik asal.

Read more...

Hitung kuat medan listrik pada jarak 1 cm dari sebuah muatan positif 10-6 coulomb.

Read more...