Tiga muatan titik terletak pada sumbu x; q1 = 25 nC terletak pada titik asal, q2 = -10 nC  berada pada x=2m, dan qo = 20 nC berada pada x = 3,5 m. Tentukan gaya total pada qo akibat q1 dan q2.

Penyelesaian:

Ketiga muatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.1.4

 

F10 = k = 9×109 = 0,367 μN

F20 = k = 9×109 = - 0,799 μN

Ftotal = F10 + F20 = 0,367 μN  - 0,799 μN = - 0,432 μN